Gaarsmand IT

Gaarsmand IT :: Om Gaarsmand IT :: Betingelser

Generelle forretningsbetingelser for handel med Gaarsmand IT

Forretningsbetingelserne er gældende fra 1. december 2002.

Betalingsbetingelser

Gaarsmand IT tilbyder 8 eller 14 dages betalingsfrist på bestilte produkter.

Kundeoplysninger

Gaarsmand IT registrerer naturligvis kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og email. Gaarsmand IT's behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til løbende at meddele Gaarsmand IT eventuelle ændringer i kundens bopælsadresse og/eller email adresse, sålænge kunden har aktiviteter forbundet med Gaarsmand IT. Manglende meddelelse til Gaarsmand IT om ændringer i kundens bopælsadresse og/eller email vil blive anset som væsentlig misligholdelse af kundens forpligtelser i henhold til  forretningsbetingelserne.
Forretningsbetingelser for hosting hos Gaarsmand IT

Det er en betingelse for at kunden kan tegne abonnement at kunden er myndig.

Aktuelle priser for hosting kan fås ved henvendelse til Gaarsmand IT.

Gaarsmand IT forbeholder sig ret til at ændre priser med 30 dages forudgående varsel.

Varighed, betaling og opsigelse

Hosting aftaler tegnes som et abonnement med med fortløbende gentegning ved periodens slutning. Abonnementet løber normalt i 12 måneder ad gangen og kan til enhver tid opsiges af kunden med 1 måneds forudgående varsel indtil udløbet af abonnementsperiodens udløb. Kunden betaler sit abonnement forud.

Gaarsmand IT er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige et abonnement med 30 dages forudgående varsel per brev eller email til kundens registrerede oplysninger (du skal huske at melde flytninger og ny email-adresse).

Gaarsmand IT yder Ingen fortrydelsesret for bestilling af hosting og abonnement af hosting, jf. forbrugeraftaleloven.

Særlige betalingsbetingelser for hosting

Ved påbegyndelse af abonnementsperioden vil Gaarsmand IT fremsende faktura for hosting.

Såfremt faktura'en ikke bliver betalt forbeholder Gaarsmand IT sig retten til at nedtage webhotellet indtil fakturaen er betalt. Såfremt rykkere ikke bliver betalt forbeholder Gaarsmand IT sig retten til at fjerne registreringen af webhotellet.

Ikke tilladt brug ved hosting

Gaarsmand IT's retningslinier for brug følger almindelig god skik for hjemmesider. Det er ikke tilladt at bruge webhoteller til ulovligt indhold, eller på en måde der er til teknisk gene for andre kunder.

Ansvar

Gaarsmand IT kan ikke holdes ansvarlig for indhold på kunders hjemmesider. Kunderne er alene ansvarlige for indholdet.

Gaarsmand IT fraskriver sig ansvar for direkte eller indirekte tab ved brug af hosting.

Øvrige betingelser

Gaarsmand IT benytter sig af service udbydere i forbindelse med hosting. I det omfang kunden er bekendt med den valgte udbyder, gælder udbyderens forretningsbetingelser, for betingelser der ikke er beskrevet her.